انتشارات آکادمی کنکور تیس (گروه آموزشی دانشگاه تهرانی ها)

انتشارات آکادمی کنکور تیس با هدف تهیه و ارائه ی بهترین و دقیق ترین منابع کنکور تاسیس شد تا دانش آموزان عزیز بتوانند از این سرچشمه ی زلال استفاده کنند.  بهترین مولفین جمع شده اند تا بهترین کتاب ها را بنویسند هر کتاب یا جزوه ی آکادمی که تهیه می شود بار ها مورد ویرایش خود مولف و دیگر دانشجویان برتر قرار میگرد تا مبادا نکته ای از قلم بماند. 

پیش بینی سوالات کنکور تجربی 96

پیش بینی سوالات کنکور تجربی 96

بهترین منبع برای دوران جمع بندی 

سوالات تالیفی رتبه های تک رقمی و دو رقمی با پاسخ های  تشریحی

ابعاد:رحلی

صفحات: 162

ویژه ی کنکور 96

برای اطلاعات بیشتر جزوه و ویژگی های آن کلیک کنید

پیش بینی

جزوه معجون عربی کنکور

جزوه ی معجون عربی کنکور

بهترین منبع برای تست های ترجمه ، مفهوم ، درک مطلب ، تشکیل و تجزیه و تحلیل 

مولف: بهمن اسماعیل وندی

شابک: 8-31-7366-600-978

برای اطلاعات بیشتر جزوه و ویژگی ها آن کلیک کنید

جزوه ی منحصرا زبان

جزوه ی جامع منحصرا زبان

جزوه ی منحصرا زبان

بهترین و کاملترین منبع برای زبان تخصصی کنکور منحصرا زبان

مولف: رضا ایران پور مبارکه

ابعاد:رحلی

صفحات: 380 

ویژه ی کنکور 96

برای اطلاعات بیشتر جزوه و ویژگی های آن کلیک کنید

جزوه ی منحصرا زبان

کتاب جامع زبان کنکور

بهترین کتاب زبان کنکور

کامل ترین منبع برای درس زبان در کنکور

مولف : رضا ایران پور

ابعاد : رحلی

صفحات : ۵۰۰ صفحه

شابک 4-141-383-600-978

ویژه ی کنکور 96

برای اطلاعات بیشتر کتاب و ویژگی ها آن کلیک کنید

خرید آنلاین کتاب کنکور

جزوه جامع شیمی کنکور

جزوه شیمی کنکور

جزوه ی کامل و جامع شیمی کنکور شامل درسنامه های مفهومی و تکنیکی 

مولف: عرفان مرادی

برای اطلاعات بیشتر جزوه و ویژگی ها آن کلیک کنید

جزوه ی منحصرا زبان

کتاب جامع عربی کنکور

بهترین کتاب عربی کنکور

کامل ترین منبع برای درس عربی در کنکور

مولف : بهمن اسماعیل وندی

ابعاد : رحلی

صفحات : 320

شابک ۲-۱۵-۷۳۰۰-۶۰۰-۹۷۸

ویژه ی کنکور 96

برای اطلاعات بیشتر کتاب و ویژگی ها آن کلیک کنید

خرید آنلاین کتاب کنکور

 

جزوه معجزه ی کلوزتست و ریدینگ

جزوه ی معجزه ی ریدینگ و کلوز تست

 

بهترین منبع برای درک مطلب و کلوز تست کنکور

مولف : رضا ایران پور

برای اطلاعات بیشتر جزوه و ویژگی ها آن کلیک کنید

جزوه ی منحصرا زبان