انتشارات آکادمی کنکور تیس (گروه آموزشی دانشگاه تهرانی ها)

انتشارات آکادمی کنکور تیس با هدف تهیه و ارائه ی بهترین و دقیق ترین منابع کنکور تاسیس شد تا دانش آموزان عزیز بتوانند از این سرچشمه ی زلال استفاده کنند.  بهترین مولفین جمع شده اند تا بهترین کتاب ها را بنویسند هر کتاب یا جزوه ی آکادمی که تهیه می شود بار ها مورد ویرایش خود مولف و دیگر دانشجویان برتر قرار میگرد تا مبادا نکته ای از قلم بماند. 

جزوه معجون عربی کنکور

جزوه ی معجون عربی کنکور

بهترین منبع برای تست های ترجمه ، مفهوم ، درک مطلب ، تشکیل و تجزیه و تحلیل 

مولف: بهمن اسماعیل وندی

شابک: 8-31-7366-600-978

برای اطلاعات بیشتر جزوه و ویژگی ها آن کلیک کنید

جزوه ی منحصرا زبان

جزوه ی جامع منحصرا زبان

جزوه ی منحصرا زبان

بهترین و کاملترین منبع برای زبان تخصصی کنکور منحصرا زبان

مولف: رضا ایران پور مبارکه

ابعاد:رحلی

صفحات: 380 

ویژه ی کنکور 96

برای اطلاعات بیشتر جزوه و ویژگی های آن کلیک کنید

جزوه ی منحصرا زبان

کتاب جامع زبان کنکور

بهترین کتاب زبان کنکور

کامل ترین منبع برای درس زبان در کنکور

مولف : رضا ایران پور

ابعاد : رحلی

صفحات : ۵۰۰ صفحه

شابک 4-141-383-600-978

ویژه ی کنکور 96

برای اطلاعات بیشتر کتاب و ویژگی ها آن کلیک کنید

خرید آنلاین کتاب کنکور

جزوه جامع شیمی کنکور

جزوه شیمی کنکور

جزوه ی کامل و جامع شیمی کنکور شامل درسنامه های مفهومی و تکنیکی 

مولف: عرفان مرادی

برای اطلاعات بیشتر جزوه و ویژگی ها آن کلیک کنید

جزوه ی منحصرا زبان

کتاب جامع عربی کنکور

بهترین کتاب عربی کنکور

کامل ترین منبع برای درس عربی در کنکور

مولف : بهمن اسماعیل وندی

ابعاد : رحلی

صفحات : 320

شابک ۲-۱۵-۷۳۰۰-۶۰۰-۹۷۸

ویژه ی کنکور 96

برای اطلاعات بیشتر کتاب و ویژگی ها آن کلیک کنید

خرید آنلاین کتاب کنکور

 

جزوه معجزه ی کلوزتست و ریدینگ

جزوه ی معجزه ی ریدینگ و کلوز تست

 

بهترین منبع برای درک مطلب و کلوز تست کنکور

مولف : رضا ایران پور

برای اطلاعات بیشتر جزوه و ویژگی ها آن کلیک کنید

جزوه ی منحصرا زبان