واحد ارتباط با مدارس

آکادمی کنکور تیس (گروه آموزشی دانشگاه تهرانی ها) آماده برگزاری کارگاه ها و همایش های مشاوره ای و درسی در تمامی مدارس سراسر کشور می باشد. تجربه ی ما در همکاری با دبیرستان های مختلف کشور و کسب رضایت دانش آموزان ، اولیا و مدیران محترم مدارس خود گواهی دیگر بر موفقیت سیاست های آکادمی کنکور تیس بوده است. امید است با مشارکت مدیران محترم مدارس بتوانیم خدمات خود را به دانش آموزان بیشتری ارائه نماییم. مدیران محترم دبیرستان ها از سراسر کشور می توانند با تماس با دفتر مرکزی آکادمی (۰۲۱۶۶۱۲۵۵۲۴) از شرایط همکاری مطلع شوند.


عکس های زیر از کارگاه ها و همایش های برگزار شده در مدارس مختلف از جمله دبیرستان البرز تهران می باشد.

 

 

کارگاه های مشاوره ای مدارسواحد ارتباط با مدارس

همایش های کنکور در مدارس