امید چهره گشا

رتبه ۵ کشوری کنکور ریاضی 

مشاور رتبه های ۱ ، ۲ و ۴

دانشجوی برق دانشگاه صنعتی شریف

امید چهره گشا متولد اصفهان است. وی از ابتدا علاقه ی شدیدی به ریاضیات داشته و در دبیرستان با شناخت کامل رشته ی ریاضی فیزیک را انتخاب کرد. چیزی طول نکشید که متوجه شد استعداد خاصی در این رشته دارد و در المپیاد شیمی نیز مقام آورد. امید چهره گشا در سال ۹۳ توانست رتبه ۵ کشوری ریاضی فیزیک را بدست آورد. وی از محبوب ترین مشاوران آکادمی است و در زمینه ی برنامه ریزی و استراتژی مطالعه دروس تبحر خاصی دارد