امیر شیریان

مشاور رشته ریاضی آکادمی

دانشجوی برق دانشگاه تهران

 

امیر شیریان دانشجوی برق دانشگاه تهران و مشاور رشته ریاضی آکادمی هستند که نه تنها پتشیبان دانش آموزانشون هستند بلکه سعی می کنند در تمامی زمینه ها به دانش آموزانشون کمک کنن تا مثل ایشون به رتبه برتر برسند. ایشون در زمینه ایجاد انگیزه در دانش آموزان نیز تبحر خاصی دارند