بهنام امینی

مشاور رشته تجربی

رتبه ۱۷ کنکور تجربی و مشاور رتبه های ۱۰ و ۱۲

دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران

بهنام امینی از مشاورین خوش اخلاق و حرفه ای آکادمی کنکور تیس (گروه آموزشی دانشگاه تهرانی ها) هستند ایشون رتبه ۱۷ کنکور تجربی رو بدست اوردند و افتخار این رو داشتند که مشاور رتبه های ۱۰ و ۱۲ نیز باشند.