سید محمد جواد موسوی

مشاور رشته ریاضی فیزیک

رتبه ۳ کشوری کنکور ریاضی فیزیک ۹۳

دانشجوی برق دانشگاه صنعتی شریف

سید محمد جواد موسوی رتبه ۳ کنکور کشوری رشته ریاضی فیزیک از شهر مبارکه هستند ایشان همچنین با سابقه درخشانی که در زمینه مشاوره و تدریس داشته اند به یکی از برند های آموزشی کنکور کشور تبدیل شده اند. ایشان همزمان در حال تحصیل دو رشته ی برق و اقتصاد در دانشگاه صنعتی شریف هستند. نمره ی کتبی امتحانات نهایی ایشان همگی ۲۰ بوده و در این زمینه نیز به دانش آموزان امتحان نهایی کمک های بسیار زیادی کرده اند. همچنین در کنکور سراسری مشاور و مدرس چندین رتبه تک رقمی و دو رقمی کنکور بوده اند.