مریم مجرد ثانی

مشاور رشته تجربی آکادمی

رتبه ۴ کنکور تجربی و مشاور رتبه ۱ کنکورمریم مجرد ثانی

 

مریم مجرد ثانی از بهترین مشاورین آکادمی هستند که در کنکور خودشون رتبه ۴ رو بدست آوردند و بعد از اون هم با پشتیبانی و مشاوره ای که برای بچه های کنکوری داشتند افتخار این رو داشتند که پشتیبان و همراه و همیار رتبه ۷ و رتبه ۱ کنکور باشند