مهتا ستاریان

مشاور رشته ی تجربی آکادمی

رتبه ۵ کنکور تجربی ۹۵

دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران

 خانم ستاریان که یکی از مشاورین ضبور و با حوصله ی آکادمی هستند همیشه با دلسوزی کامل از دانش آموزانشون حمایت می کنند و در این راستا از هیچ تلاشی دریغ نمی کنند. برنامه های درسی ایشان بسیار دقیق و مطابق با استاندارد های آموزشی روز دنیاست.