مهران قاسمی

مشاور رشته هنر آکادمی

دانشجوی موسیقی ایرانیدانشگاه تهران

مهران قاسمی از دانشجویان خبره پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران هستند که در جشنواره های مختلف هم شرکت کرده اند. شاید کنکور هنر یکی از سخت ترین و گسترده ترین کنکوری های سراسری باشد که آقای قاسمی می تواند به شما در این رشته به خوبی کمک کند تا روش مطالعه و منابع تمامی درس های هنر را به خوبی فرابگیرید