هدی قدرتیهدی قدرتی

مشاور رشته تجربی آکادمی

دانشجوی دندانپزشکی دانشگاه تهران

هدی قدرتی دانشجوی دندانپزشکی دانشگاه تهران و از مشاورین محبوب آکادمی در بین بچه ها هستند که خودشون از کودکی به رشته دندانپزشکی علاقه ی زیادی داشتند و با این که میتونسن پزشکی قبول بشن این رشته رو انتخاب کردند. ایشون در برنامه ریزی هاشون برای دانش آموزانشون خیلی دقیق و سخت گیر هستند و همواره شاهد رشد تراز دانش آموزانشون هستیم