پوریا یاراحمدی

مشاور رشته تجربی آکادمی

رتبه ۳ کنکور تجربی و مشاور رتبه ۹ کنکور

دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران

پوریا یاراحمدی رتبه ۳ کنکور تجربی از بروجرد کسی که همواره دانش آموزانش که ازش مشاوره میگیرن از این که ایشون به رفع استرسشون خیلی کمک کرده خودشون رو مدیون ایشون میدونن. ایشون از لحاظ روحی واقعا دانش آموزانشون رو ساپورت میکنن و روش های ویژه ای برای رفع استرس و وسواس مطالعه و همچنین برنامه های خیلی خاصی به دانش آموزانشون میدن