گزارش کارگاه های آکادمی در دبیرستان البرز

آکادمی کنکور تیس (گروه آموزشی دانشگاه تهرانی ها) این افتخار رو داشت که در دو هفته ی اخیر کارگاه های متعددی رو برای دانش آموزان سال های سوم و چهارم دبیرستان البرز که قدیمی ترین دبیرستان تهران هم هست برگزار کنه. جا داره تشکر ویژه از استاد حسامی فر معاون محترم پژوهشی و جناب آقای آقایاری مدیریت محترم دبیرستان داشته باشیم که زمینه ی لازم برای برگزاری این کارگاه ها را فراهم آوردند. امیدواریم که این کارگاه ها کمکی هرچندان کوچک به بچه های گل دبیرستان البرز بوده باشد.