قبولی در دانشگاه فرهنگیان

📣ضوابط و شرایط قبولی در دانشگاه فرهنگیان چیست؟ 🔸اولین شرط قبولی در دانشگاه فرهنگیان داشتن گواهینامه پایان دوره پیش دانشگاهی 🔸کسب نمره علمی کل ۶۵۰۰ و در برخی سال ها بالاتر از ۷۰۰۰ در زیرگروه مربوط در آزمون سراسری 🔸نداشتن هیچگونه رابطه استخدامی یا تعهد خدمت به نهادها و سازمان های دولتی و غیردولتی، در [...]