جزوه نقد ادبی و سبک شناسی

جزوه نقد ادبی و سبک شناسی  شاهکاری از جناب آقای امیر علی حافظی یک جزوه ی فوق العاده برای بچه های گل انسانی مطابق کنکور 95. همون طور که میدونین در ادبیات تخصصیتون از این مبحث چیزی حدود 8 الی 10 تست میاد (سبک و نقد ادبی روی هم) که برای پاسخ دادن به این [...]