ژنتیک بیماریهای انسان و گروه‌های خونی

ژنتیک بیماریهای انسان و گروه‌های خونی یک جزوه ی عالی تحت عنوان ژنتیک بیماریهای انسان و گروه‌های خونی از علی کرامت که به شما کمک میکنه تا به بهترین شکل بتونید تست های مربوط به این مبحث رو بزنید. در این جزوه سعی شده راه حل های مختلفی ارائه بشه که شما بتونید بهترین راه حل [...]