جزوه ی زبان تخصصی کنکور منحصرا زبان

جزوه ی زبان تخصصی کنکور منحصرا زبان   خدمتی جدید از آکادمی کنکور تیس (گروه آموزشی دانشگاه تهرانی ها) برای بچه های کنکور منحصرا زبان!!!!!! تنها منبع کامل زبان تخصصی کنکور منحصرا زبان در کشور!!!! که شامل تمامی مباحث زبان تخصصی کنکور هستش ( گرامر - لغات - اصطلاحات - کلوز تست - ریدینگ) حجم جزوه [...]