آیات ، روایات و ابیات دین و زندگی پیش ۱

آیات ، روایات و ابیات دین و زندگی پیش ۱ همون طور که میدونید یکی از مهم ترین قسمت های دین و زندگی کنکور اینه که شما بتونید آیات و روایات و احادیث و شعر هایی که در درس ها هست رو با هم و با محتوای خود درس ارتباط بدید یه جورایی مثل قرابت [...]