نحوه مطالعه دین و زندگی برای کنکور

نحوه مطالعه دین و زندگی برای کنکور ۱- آیات و روایات: اولین چیزی که در مورد نحوه مطالعه دین و زندگی برای کنکور برای شما باید بگیم قسمت آیات و احادیث و روایات است.  چه عربی و چه فارسی آن. اگر کسی این قسمت را به صورت حرفه ای و دقیق مطالعه کند بیشترین نمره [...]