گزارش کارگاه های آکادمی در دبیرستان البرز

گزارش کارگاه های آکادمی در دبیرستان البرز آکادمی کنکور تیس (گروه آموزشی دانشگاه تهرانی ها) این افتخار رو داشت که در دو هفته ی اخیر کارگاه های متعددی رو برای دانش آموزان سال های سوم و چهارم دبیرستان البرز که قدیمی ترین دبیرستان تهران هم هست برگزار کنه. جا داره تشکر ویژه از استاد حسامی [...]