جزوه جامع شیمی کنکور

جزوه جامع شیمی کنکور عرفان مرادی مدرس شیمی آکادمی رو حتما میشناسید کسی که چندین رتبه برتر از تدریسش بهره بردند. طبق درخواست بچه های شهرستان که نمی تونستند از تدریس فوق العاده ی ایشون بهره ببرند ما جزوه ی کلاس ایشون رو که برای بچه های کنکور ۹۶ آماده شده البته این جزوه توسط خود [...]