چگونه تست خلاقیت موسیقی بزنیم

در دروس تخصصی کنکور هنر 20 سوال زیر عنوان خلاقیت موسیقی می آید که هیچ منبعی از طرف سازمان سنجش برای آن مشخص نشده است (البته اگر آن کتاب 30 یا 40 صفحه ای  سازمان سنجش را منبع حساب نکنیم چون اساسا هیچ مطلب به درد بخوری در آن پیدا نمی شود)لیکن این درس برای [...]